Drużyna Ratownika Juniora

Dziś Tuptusie dowiedziały się, że każdy może być bohaterem. A to dzięki warsztatom „Drużyna Ratownika Juniora”. Podczas zajęć Tuptusie poznały zasady pierwszej pomocy oraz właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.