Opłaty

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole przy ulicy Traugutta30

  • Wpisowe 250 zł (bezzwrotne, płatne przy podpisywaniu umowy)

  • Czesne 350zł miesięcznie (płatne do 5 dnia każdego miesiąca)

  • Wyżywienie 10zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu (płatne z góry za miesiąc, w kolejnym miesiącu odliczane są dni, w których dziecko było nieobecne)

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole – Oddział przy ulicy Żeromskiego 39a

  • Wpisowe 250 zł (bezzwrotne, płatne przy podpisywaniu umowy)

  • Czesne 300 zł miesięcznie (płatne do 5 dnia każdego miesiąca)

  • Wyżywienie 10zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu (płatne z góry za miesiąc, w kolejnym miesiącu odliczane są dni, w których dziecko było nieobecne)