Opłaty

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole przy ulicy Traugutta 30

  • Wpisowe 350 zł (bezzwrotne, płatne przy podpisywaniu umowy)

  • Czesne 400zł miesięcznie (płatne do 5 dnia każdego miesiąca)

  • Wyżywienie 12,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu (płatne z góry za miesiąc, w kolejnym miesiącu odliczane są dni, w których dziecko było nieobecne, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności)

W roku szkolnym 2022/2023 Przedszkole – Oddział przy ulicy Żeromskiego 39a

  • Wpisowe 350 zł (bezzwrotne, płatne przy podpisywaniu umowy)

  • Czesne 400 zł miesięcznie (płatne do 5 dnia każdego miesiąca)

  • Wyżywienie 12,50 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu (płatne z góry za miesiąc, w kolejnym miesiącu odliczane są dni, w których dziecko było nieobecne, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności)