Archiwa kategorii: Aktualności

Wakacje 2018

 

Za nami kolejne wakacje. W tym roku Tuptusie przeżyły wiele niesamowitych przygód. Były

piratami, zwiedzały miasta Polski oraz kraje Europy, eksperymentowały, odwiedziły krainę bajek oraz cyrkowy świat.

Dziękujemy, że byliście z nami.             

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – Dyrekcja Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” w Sochaczewie informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w siedzibie przedszkola przy ul. Traugutta 30 w Sochaczewie.
 2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” w Sochaczewie.
 3. Państwa dane oraz dane Państwa dzieci są przetwarzane art. 6 ust. 1 lit. a – f RODO, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych szczegółowych regulacji prawnych.
 4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie właściwych przepisów.
 5. Państwa dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikacji i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Mają Państwo prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawno do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawno do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.
 11. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa a ich podawanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2, niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
 12. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu przy podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w każdej chwili poprzez”
  1. złożenie stosownego pisma w sekretariacie Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie”, ul. Traugutta 30, 96-500 Sochaczew
  2. przesłanie stosownego pisma pocztą tradycyjną na adres: Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tuptusie”, ul. Traugutta 30, 96-500 Sochaczew
  3. przesłanie stosownego pisma pocztą elektroniczną na adres: wesole.tuptusie@gmail.com

WAKACJE PEŁNE PRZYGÓD

 

Przed nami wakacje pełne przygód.

Poniżej zamieszczamy wakacyjny harmonogram zajęć 😊
1 tydzień : Morskie przygody
2 tydzień : Wśród zwierząt
3 tydzień : Zabytki Polski
4 tydzień : Sensoryczne zabawy
5 tydzień : Jestem Europejczykiem
6 tydzień : W świecie bajek
7 tydzień : Kosmiczne przygody
8 tydzień : Poznajemy świat przez doświadczenia i eksperymenty
9 tydzień : W świecie cyrku .

Zapraszamy wszystkie Tuptusie do wspólnej zabawy.

Uroczystość zakończenia roku przedszkolnego

   Niezwykłe wydarzenie odbyło się w naszym przedszkolu – Tuptusie zakończyły rok przedszkolny.Starszaki, które po wakacjach idą do szkoły żegnały przedszkole, a młodsze dzieci pożegnały swych starszych kolegów i koleżanki.Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanie uroczystości dzieci włożyły wiele pracy, a zaproszeni rodzice i Dyrekcja przedszkola docenili gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za ten wspaniały rok, rodzicom za zaangażowanie i każdą chwilę, kiedy mogliśmy wspólnie myśleć o naszych Tuptusiach.

Z wizytą w Pałacu w Nieborowie

Nasze Tuptusie uwielbiają wycieczki. Tym razem odwiedziliśmy Pałac w Nieborowie. Przedszkolaki miały okazję zwiedzić muzeum oraz uczestniczyć w warsztatach pt. „Zwierzęta w muzealnych murach” oraz „W blasku świec”. Tuptusie były zachwycone wycieczką.      

Dzień dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Tuptusie wybrały się do kina Mazowsze na seans „Kaczki z gęsiej paczki”. Tuptusie były zachwycone filmem i długo opowiadały o przygodach dzielnych kaczątek. Był to niezwykły dzień dla naszych przedszkolaków.