Zajęcia dodatkowe

  • Język angielski

  • Zajęcia rytmiczno-taneczne w tym naukę tańca współczesnego z elementami zumby

  • Piłkarskie Orły