Opłaty

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole przy ulicy Traugutta 30

  • Wpisowe 300 zł (bezzwrotne, płatne przy podpisywaniu umowy)

  • Czesne 350zł miesięcznie (płatne do 5 dnia każdego miesiąca)

  • Wyżywienie 12zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu (płatne z góry za miesiąc, w kolejnym miesiącu odliczane są dni, w których dziecko było nieobecne, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności)

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole – Oddział przy ulicy Żeromskiego 39a

  • Wpisowe 300 zł (bezzwrotne, płatne przy podpisywaniu umowy)

  • Czesne 350 zł miesięcznie (płatne do 5 dnia każdego miesiąca)

  • Wyżywienie 12zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu (płatne z góry za miesiąc, w kolejnym miesiącu odliczane są dni, w których dziecko było nieobecne, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności)