Nasz Dzień

Ramowy rozkład dnia

POWITANIE DNIA W PRZEDSZKOLU

06.30-08.30

Schodzenie się dzieci

Ćwiczenia ogólnorozwojowe,  rozwijające percepcję wzrokową, ruchową i grafomotorykę.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe integrujące grupę.

08.30-08.40

Przygotowanie do śniadania,

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.40-09.00

Śniadanie

09.00-09.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – I zajęcia edukacyje

09.30-09.50

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

09.50-09.55

Przygotowanie do posiłku:

 • czynności porządkowo – higieniczne,

10.10-10.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – II zajęcia edukacyjne

10.30-11.50

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

 • zabawy zorganizowane i swobodne,

 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,

 • obserwacje,

 • prace w ogrodzie.

11.50-12.00

Przygotowanie do obiadu:

 • czynności porządkowo – higieniczne.

12.00-12.30

Obiad

POOBIEDNI RELAKS W PRZEDSZKOLU

12.30-14.15

Grupy młodsze:

 • odpoczynek poobiedni,

 • kwadrans na bajkę, baśń, opowiadanie

Grupy starsze:

 • relaksacja przy muzyce,

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,

 • zajęcia dodatkowe,

 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,

 • zabawy w kącikach zainteresowań,

 • zabawy tematyczne,

 • zabawy w terenie.

14.15-14.30

Przygotowanie do podwieczorku:

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.30-14.50

Podwieczorek

14.50 -16.00

Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój:

 • zabawy ruchowe,

 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,

 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,

 • praca wychowawcza, indywidualna,

 • zabawy dowolne według zainteresowań,

 • zajęcia w małych zespołach,

 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

POŻEGNANIE DNIA W PRZEDSZKOLU

16.00-17.30

Własna aktywność dzieci:

 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu