Ciekawe informacje dla Rodziców

Rady dla rodziców „Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu”:

  1. W początkowym okresie, w miarę możliwości, odbierajmy dziecko wcześniej, gdyż maluszek ma inne poczucie czasu od nas dorosłych i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi.
  1. Nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po nie wcześniej, jeśli wiemy, że jest to nie możliwe – nie składajmy fałszywych obietnic, gdyż dziecko będzie czuło się wówczas bardzo zawiedzione i nieszczęśliwe.
  1. Nigdy nie straszmy dziecka przedszkolem – dziecko musi mieć pewność, że jest to bezpieczne miejsce.
  1. W przedszkolu starajmy się pożegnać z naszą pociechą jak najszybciej – przedłużanie odejścia przedłuża cierpienie dziecka.
  1. Nie okazujmy dziecku swoich rozterek zostawiając je w przedszkolu, bowiem przekazujemy mu wówczas swoje lęki.
  1. Pozwalajmy dziecku zabierać cząstkę domu do przedszkola (np. ulubioną przytulankę).
  1. Przyzwyczajajmy dziecko do samoobsługi – pozwalajmy mu samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć rączki, ubierać się itp
  1. Przygotowujmy dziecku wygodny strój do przedszkola, który bez problemu dziecko samo założy i zdejmie oraz które bez obaw będzie mogło pobrudzić farbami, pastelami itp.
  1. Starajmy się współpracować z wychowawcami przedszkola, aby istniała ciągłość między zasadami i regułami panującymi w przedszkolu i w domu, co ułatwi dziecku ich przyswojenie.
  1.  Rozmawiajmy z naszą pociechą o tym, co dzieje się w przedszkolu – uświadamiajmy mu jego zalety.

 

„Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, tak ludźmi są , a nie lalkami,

można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas.

Dzieci są ludźmi , w duszy ich są zadatki tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy.” J. Korczak

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym.

2. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych potrzeb fizjologicznych.

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania.

4. Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.

5. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych.

6. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, czy stan zdrowia.

7. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

8. Poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – moralnej i technicznej.

9. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

10. Respektowania jego naczelnej potrzeby —zabawy.