Oferta

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tuptusie” otwarte jest codziennie w godzinach od 06.30 do 17.15. Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Oferujemy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do potrzeb dziecka, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu oferujemy:

  • fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą,

  • raz w tygodniu naukę języka angielskiego poprzez gry i zabawy w języku angielskim,

  • naukę tańca współczesnego z elementami zumby,

  • zajęcia rytmiczno – taneczne,

  • zajęcia metodą wrażliwości – warsztaty plastyczne,

  • zajęcia metodą wrażliwości – spotkania ze sztuką,

  • muzykoterapia – zajęcia relaksacyjne,

  • spotkania z ciekawymi ludźmi,

  • wycieczki edukacyjne,

  • warsztaty logopedyczne – ćwiczenie buzi i języka, po konsultacji z rodzicem.