Zakończenie roku przedszkolnego

Jeśli tęsknota mnie ogarnie,
Kiedy już będę uczniem w szkole 
To znajdę wyjście, wiem co zrobię
Przyjdę odwiedzić swoje przedszkole!
Zgodnie z naszą przedszkolna tradycją koniec czerwca to czas wakacji i pożegnań. Tuptusie  dostojnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne. Po występach wszystkie tuptusie otrzymały z rąk pani Dyrektor nagrody książkowe oraz dyplomy.
        Kolejni absolwenci opuszczają mury przedszkola, by po wakacjach rozpocząć naukę w klasie pierwszej życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń oraz bezpiecznych i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas!